อนุทิน 52071 - สมสุดา บัวขำ

"ผู้ที่โกรธ แล้วไม่ยอมที่จะอภัย และยังพอใจที่จะยังโกรธอยู่ เป็นผู้ที่ไม่น้อมประพฤติปฏิบัติธรรมะ นั่นคือผู้ที่ว่ายาก" คำของ อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ในการบรรยายเรื่อง อโทสเจตสิก (เมตตา)

การเป็นผู้ว่ายาก เป็นเหตุให้ไม่เกิดเมตตาจิต

การศึกษาธรรมะ ต้องน้อมประพฤติปฏิบัติตามธรรมะด้วย จึงเกิดประโยชน์

 

เขียน 19 Nov 2009 @ 06:56 () แก้ไข 19 Nov 2009 @ 06:57, ()


ความเห็น (0)