อนุทิน 52069 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

ไปทำงาน ตอนเช้า จ่ายยา

พบว่า ....

คนไข้ไม่มาก สบาบๆ เรื่อย ช่วงเกี่ยวข้าว

ผม risk ข้อมูล lab ตอน admit จะไม่กลับสู่เวชระเบียน

ทำให้ข้อมูลสำคัญ ของคนไข้ ไม่ครบ

 

เช่น คนไข้ไตวาย ตอน admit Cr= 5.04

มา รับยาผู้ป่วยนอก อาจได้ยา DCF 1*3 60 tab

กลับไป โดยแพทย์+เภสัชกร ไม่รู้เลยว่าคนไข้ไตวาย

 

ตอนบ่าย  ทำ...ไปตึกผู้ป่วยใน

เจอคนไข้ ในโครงการ all in  4 case

มีรายหนึ่งตับแข็งระยะสุดท้า่ย อายุแค่ 27 ปีเท่านั้น

เขียน 19 Nov 2009 @ 06:49 () แก้ไข 20 Nov 2009 @ 12:21, ()


ความเห็น (0)