อนุทิน 52064 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๖๖๗ |

นั่งตรวจงาน .. สิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการชมวีดิทัศน์ "ได้ดีเพราะมีครูตู้"

เจอเคสพิเศษ เอกศิลปะ เขียนได้อนาคตมืดมนมาก ว่า

"...บางทีการศึกษาทางไกลอาจดีกว่าการเรียนในห้องเรียนเพราะบางครั้งอาจารย์ผู้สอนก็เรื่องมากเกินไป เป็นการปิดกั้นเจตคติของผู้เรียนต่อวิชา อาจทำให้ผู้เรียนเรียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร..."

"...นักเรียนคือผู้ที่สำคัญที่สุดในการศึกษา ครูเพียงเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ หากถ่ายทอดแบบผิด ๆ ก็ทำให้นักเรียนคิดผิดได้ ครูต้องรู้จักเข้าหานักเรียนบ้าง เพราะไม่มีเด็กคนไหนกล้าเข้าไปหาผู้ใหญ่..."

บางประเด็นก็มีเหตุผล บางประเด็นนี่มันคิดแต่เอาประโยชน์ส่วนตน เพราะดันคิดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล โดยไม่ได้มองสังคมรอบ ๆ ตัวเองเลย

การศึกษาชาติเจริญล่ะคราวนี้ ... หากมีคนที่จะเป็นครูคิดแบบนี้เยอะ ๆ

เขียน 19 Nov 2009 @ 02:29 () แก้ไข 19 Nov 2009 @ 02:33, ()


ความเห็น (0)