อนุทิน #52027

  • ราตรีอันริบหรี่ที่เวิ้งฟ้า
    แสวงหาดวงดาวพร่างพราวฝัน
    ยากเสาะหาหลีกลี้หนี้ไกลกัน
    เหตุใดนั้นดาวเอ๋ยช่วยเอ่ยคำ...
  • เขียน:

    ความเห็น (0)