อนุทิน 52007 - Nat_Panik

Nat_Panik
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • สัมมนา OM
  • ช่วงเช้่า BAR แนะนำตัวเอง แนะนำโครงการ และสิ่งที่คาดหวังจากการมาร่วมสัมมนา
  • เช่าสายๆ ก่อนพักเที่ยง ให้เขียนว่า ทีมงานได้ใช้ OM ไปประยุกต์ใช้อย่างไรได้บ้าง
  • สำหรับทีม Digital KM "ที่มาอย่างโดดเดี่ยว" นั้น ก็ได้รับการดูแลจากพี่ๆ สคส. และพี่เด่น สสส เ็ป็นอย่างดี
  • พักเที่ยง อิ่มกายสบายท้อง หนังท้องตึง หนังตาเริ่มหย่อนแล้ว
เขียน 18 Nov 2009 @ 13:07 ()


ความเห็น (0)