อนุทิน 52001 - small man

small man
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

    เมื่อก่อนผมจะมีสไตล์การทำงานแบบ "ลุย"  และ "เร็ว" ครับ  เปรียบเหมือน  "กระทิง"  ในผู้นำสร่ทิศนั่นแหละครับ   แต่หลังจาก "ลุย" ไปอย่าง "เร็ว" ก็มีปัญหาต่างๆ ตามมาไม่ขาดสายครับ  ก็เลยมาคิดทบทวนปรับเปลี่ยนสไตล์การทำงานเสียใหม่ครับ  ให้ช้าลงมาบ้าง   ให้ค่อยเป็นค่อยไป  รอคอยคนอื่นบ่าง  ลดเพดานความคาดหวังในการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง      หลังจากที่เปลี่ยนสไตล์การทำงานให้ช้าลง  ผมดูว่าบรรยากาศของคนทำงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่แวดล้อมก็เริ่มดีขึ่นครับ  เริ่มมีการพูดคุยกันเรื่องงงาน   เริ่มมีคนมาปรึกษาหารือ และ เริ่มมีการทำงานเป็นทีม     งานอาจจะช้าลงบ้าง  ไม่ถูกใจไปบ้าง  ก็คงต้องทำใจครับ   เพราะงานลดลง แต่ได้คนมาแทน      ก็คงจะต้องค่อยเป็นค่อยไป   ไปพร้อมๆกันครับ   ช้าหน่อยแต่ชัวร์  ก็พอไปได้อย่างราบรื่นครับ 

เขียน 18 Nov 2009 @ 12:00 ()


ความเห็น (0)