อนุทิน #51938

@51721 ขอแสดงความยินดีกับเลขาอนุกรรมการงานสัมมนาวิชาการประจำปีของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และดีใจที่มีความสุขกับการทำงาน และยังมีพลังล้นเหลือที่จะต่อสู้กับงานชิ้นต่อๆ ไป

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)