อนุทิน 51938 - ณัฐพัชร์

@51721 ขอแสดงความยินดีกับเลขาอนุกรรมการงานสัมมนาวิชาการประจำปีของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และดีใจที่มีความสุขกับการทำงาน และยังมีพลังล้นเหลือที่จะต่อสู้กับงานชิ้นต่อๆ ไป

เขียน 17 Nov 2009 @ 20:54 () แก้ไข 20 Nov 2009 @ 18:49, ()


ความเห็น (0)