อนุทิน 51919 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

การทดลองครั้งต่อไปเริ่มต้นขึ้นแล้ว ซื้อที่ต่อจอ 4 จอแบบ 2x2 (ของ Ergotron) มาใช้เพื่อต่อจอ 24" 4 จอ ดูสิว่า productivity จะเพิ่มขึ้นแค่ไหน เริ่มต้นใช้จอสองจอมาตั้งแต่ปี 2000 (ได้มั้ง) ตอนนี้ลองใช้ 4 จอดู

เขียน 17 Nov 2009 @ 17:44 ()


ความเห็น (0)