อนุทิน 51909 - ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี

กิจกรรมใน มช.ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2552 เรียงตามลำดับวัน เวลาจัดงาน

  • งานอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์ (19-25 พฤศจิกายน 2552) ณ  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  • งานสัปดาห์หนังสือแห่งปีที่ มช. (CMU Book Fair) ครั้งที่ 16 (25 พฤศจิกายน  - 2 ธันวาคม 2552) ณ สำนักหอสมุด
  • งานวันวิชาการมช. ครั้งที่ 5 วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ (26-27 พฤศจิกายน 2552) ณ หอประชุม มช.
  • งานลานสรวง…ข่วงศิลป์ ครั้งที่ 4 (26-28 พฤศจิกายน 2552) ณ  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  • งานนิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหม ครั้งที่ 9 (27-28 พฤศจิกายน 2552) ณ  ลานเอนกประสงค์ สถาบันภาษา
  • งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6  (27 พฤศจิกายน  - 3 ธันวาคม 2552) ณ คณะเกษตรศาสตร์
เขียน 17 Nov 2009 @ 15:10 ()


ความเห็น (0)