อนุทิน 51907 - croosor :: ชีวิตร้าย ๆ ของครูผู้ชายบ้าน ๆ

วันนี้ไปประชุมกรรมการทักษะคอมที่ควนโพธิ์แต่เช้า กลับมากับ ศน.วิจิตร ศน.นพดล และศน.สำเริง พักกินข้าวเที่ยงที่เขาจีน แล้ว ศน.วิจิตรขับรถมาส่งถึงโรงเรียน ขอบคุณมากครับ สอนต่อที่โรงเรียน

หนังสือนิเทศ 26ICT เข้ามาพอดี คำสั่งไปสิงคโปร์ ก็ออก

วันจันทร์ ที่16/11/52

ไปมัดจำรถที่บริษัท

เป็นกรรมการตัดสินเว็บ

ไปบ้านโต๊ะสู

กลับบ้านฉลุง

วันอาทิตย์ที่ 16/11/52

ร้องเพลงชาติที่ศาลากลาง

ปิดคอร์สคอมเบื้องต้น วชช

เขียน 17 Nov 2009 @ 15:06 ()


ความเห็น (0)