อนุทิน 51844 - บุษยมาศ

               วันนี้ได้ฤกษ์ดีตั้งแต่เช้า เตรียมทำ 5 ส. บนโต๊ะทำงานให้สะอาด งามตา เพราะไม่ได้เก็บงานใส่แฟ้มนานมากเลย ต้องสะสางงานแรกเลย และจัดแยกเศษกระดาษให้กับแม่บ้านไปขาย และเซ็นต์ผ่านงานให้กับน้อง ๆ ในกอง จัดพิมพ์ตรวจสอบคุณสมบัติมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้กับพี่ทิพย์ว่ามีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี หรือไม่ นำเสนออธิการบดีได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

เขียน 16 Nov 2009 @ 21:33 ()


ความเห็น (0)