อนุทิน #51843

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ; อารมณ์ของใจ

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ; "จิต" และ "ใจ"...หาใช่สิ่งเดียวกัน หากแต่ก็คือ เผ่าพันธุ์เดียวกันได้เช่นกัน...

๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ; ภาวนาซ้ำและย้ำลงไป... "ภาวนา"

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)