อนุทิน 51841 - wwibul

  ติดต่อ

@51823 คนญี่ปุ่น มีอายุเฉลี่ยของการ"หง่อม" ที่ 74  ปี ในขณะที่คนไทย อยู่ที่ 60 ปี (ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก) ต่างกันมาก บ้านเราจึงไม่ทันเห็น เพราะกลุ่มที่ไม่หง่อม ก็ยังไม่สูงวัยนัก และกลุ่มที่หง่อมไปแล้ว คงหมดสิทธิได้ออกมานอกบ้าน

ไม่รู้เกี่ยวกับอาหารด้วยหรือเปล่า

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)