อนุทิน 51803 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

@51798 เห็นด้วยครับว่าผู้นำที่ดีต้องพูดเก่ง  และถ้าเป็นนักฟังที่ดีด้วยยิ่งดีใหญ่ การรับฟังที่ดีทำให้เกิดความไว้วางใจ จริงใจ ตรงไปตรงมา สังคมไทยสมัยนี้มีแต่ผู้พูดที่เอาแต่พูดพ่นใส่กัน ปัญหาต่างๆจึงไม่มีทางออก เข้ากลุ่มประเภท-ได้ยินแต่ไม่ได้ฟัง ครับ

เขียน 16 Nov 2009 @ 14:33 () แก้ไข 16 Nov 2009 @ 14:59, ()


ความเห็น (0)