อนุทิน 51788 - Sasinand

  ติดต่อ

ที่ฮาวาย ชายหาดรอบเกาะหายไปกว่า 25% เนื่องจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้น อันเป็นผลกระทบของภาวะโลกร้อน ขณะที่ชายหาดบนเกาะเคาไอทางตะวันตก สูญเสียพื้นที่ไปแล้วกว่า 70 %
Hawaii's famed white sandy beaches are shrinkingการเปลี่ยนแปลงของสภาพชายหาดที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะ ยังส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและพืชอีกหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมวน้ำมังก์ซีลและเต่าตนุ สัตว์สงวน 2 ชนิด ซึ่งใช้ชายหาดเป็นสถานที่หลักในการขยายพันธุ์

  เขียน:  

ความเห็น (0)