อนุทิน 51788 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ที่ฮาวาย ชายหาดรอบเกาะหายไปกว่า 25% เนื่องจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้น อันเป็นผลกระทบของภาวะโลกร้อน ขณะที่ชายหาดบนเกาะเคาไอทางตะวันตก สูญเสียพื้นที่ไปแล้วกว่า 70 %
Hawaii's famed white sandy beaches are shrinkingการเปลี่ยนแปลงของสภาพชายหาดที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะ ยังส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและพืชอีกหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมวน้ำมังก์ซีลและเต่าตนุ สัตว์สงวน 2 ชนิด ซึ่งใช้ชายหาดเป็นสถานที่หลักในการขยายพันธุ์

เขียน 16 Nov 2009 @ 09:42 ()


ความเห็น (0)