อนุทิน #51782

  ติดต่อ

เช้านี้ฟังธรรมจากท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เรื่อง อโทสเจตสิก มีเนื้อความที่ประทับใจ คือ.. 

"ผู้มีเมตตา ต้องมีความอดทน ต้องเป็นคนว่าง่าย" 

คนว่าง่าย เป็นคนมีธรรมะเป็นที่พึ่ง เป็นมงคลอันสูงสุด มักเห็นกุศลของผู้อื่น(แล้วอนุโมทนา) และเห็นอกุศลของตนเอง (แล้วพยายามขัดเกลา)

คนว่ายาก ไม่อดทน ไม่เห็นกุศลของคนอื่น ไม่เห็นความหวังดีของผู้ว่ากล่าวในสิ่งที่ตนเป็นอกุศล (ผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้) ไม่ยอมฟังคำสอน รู้สึกขัดเคือง และอาจจากผู้หวังดีไปตลอดชีวิต ทำให้ไม่เห็นอกุศลของตนเอง ไม่อาจละคลายกิเลสของตนเองได้  (มักเห็นแต่กุศลของตนเอง และเห็นแต่อกุศลของผู้อื่น)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)