อนุทิน 51781 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ติดตั้ง Trac แบบใช้ multiple repositories ได้เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยว ดร.อโนชา จัดการต่อ การใช้ Trac นี้อยู่ที่ว่าจะบริหารจัดการอย่างไร ก่อนหน้านี้ก็เคยใช้แต่ไม่ได้บริหารได้ดีเท่ากับวิธีที่ ดร.อโนชา ทำ ถ้าที่ UsableLabs ใช้ได้ผลดี ต่อไปก็จะขยายผลให้ ม.อ. ใช้ได้ด้วย

เขียน 16 Nov 2009 @ 08:21 ()


ความเห็น (0)