อนุทิน 51736 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

               วันนี้ถึงแม้เป็นวันอาทิตย์ ตัวเราก็ไปทำงาน โดยเคลียร์งานในแฟ้มที่น้อง ๆ ได้เสนอให้เซ็นผ่าน ป้อนข้อมูลเรื่องแผนพัฒนาตนเองและสมรรถนะของแต่ละบุคคลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

  เขียน:  

ความเห็น (0)