อนุทิน 51727 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • อากาศครึ้มทั้งวัน
  • เขียนบล์อกได้ ๓ เรื่อง/อ่านแผนงาน/โครงการที่สำคัญของกรม
  • คติ...ไม่มีฝนใดตกได้ทุกคืนวัน ไม่มีพายุใดพัดได้ทุกวันคืน... 
  เขียน:  

ความเห็น (0)