อนุทิน 51710 - เมียวดี

  ติดต่อ

"จงเฝ้าระวัง อย่าให้หัวใจว่างเปล่า ในเมื่อความว่างเปล่าของหัวใจพวกเธอเป็นสิ่งที่เขาต้องการ"

"จงเป็นทราย อย่าเป็นน้ำมันหล่อลื่นกลไกของโลก"  ได้ข้อคิดดี ๆ เช่นนี้จาก "ความฝัน" พระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมเยอรมัน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เขียน:  

ความเห็น (0)