อนุทิน 51705 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากสวนดุสิตโพล....ปัญหาจาก “การเมือง” “เศรษฐกิจ” “สังคม” ส่งผลกระทบ ต่อ “คนไทย” อย่างไร? ในหัวข้อ...ความรักชาติ /ความห่วงใย  อันดับ 1เพิ่มขึ้น70.22% เพราะ รู้สึกว่าประเทศชาติกำลังอ่อนแอ ต้องอาศัยความรักความสามัคคีของคนไทยทุกคนในการร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องดูแลไม่ให้ใครมาย่ำยี ,อยากตอบแทนบุญคุณผืนแผ่นดินไทยที่ให้คนไทยได้อาศัยพึ่งพิงอยู่ทุกวันนี้ ฯลฯ
อันดับ 2เท่าเดิม27.54% เ
พราะ เป็นคนไทยคนหนึ่งที่รักและหวงแหนประเทศชาติอยู่แล้ว ตั้งแต่จำความได้ก็จะได้ยินผู้ใหญ่พูดถึงในหลวงและความอุดมสมบูรณ์ ความร่มเย็นของประเทศไทย โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ฯลฯ

เขียน 15 Nov 2009 @ 10:57 ()


ความเห็น (0)