อนุทิน 51703 - pis.ratana

  ติดต่อ

  • ๑๔๑๑๒๕๕๒ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
  • รัฐกำหนดให้เป็นวันที่ระลึกถึงพระกรุณาของในหลวง (ร.๙)
  • ที่คิดประดิษฐ์ ฝนเทียม หรือ ฝนหลวง
  • เพื่อช่วยแก้ปัญหาฝนแล้งให้กับชาวนาไทย
  • และได้รับการจดลิขสิทธิ์ไปแล้ว
  • นอกจากนี้ ยังมีประเทศต่างๆ มาขออนุญาตนำฝนหลวง
  • ไปใช้แก้ปัญหาในประเทศของตนเองอีกด้วย
  • บุญคุณในหลวง...ทรงพระเจริญ
  เขียน:  

ความเห็น (0)