อนุทิน 51702 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

      วันนี้แสนสดใส                เบิกบานใจสร้างกุศล
ตักบาตรหน้าบ้านตน               ทั้งสวดมนต์ภาวนา

      หัวใจเริ่มอิสระ                ปล่อยพันธะผูกพันหนา
เป็นสุขทุกเวลา                     ละอัตตาจึงรื่นรมย์

      ทุกสิ่งเพียงภาพฝัน          หากยึดมั่นต้องขื่นขม
ปล่อยวางไม่โศกตรม              เบาว่างพ้นมนต์มายา...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)