อนุทิน 51692 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

  • สืบเนื่องจาก บันทึกนี้ ของอาจารย์ Wasawat
  • เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า เวลาที่เราเข้าให้ความเห็นในบันทึกของคนอื่น แล้วกลับมาดูใน ศูนย์รวมข้อมูล/รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ความเห็นของฉัน/บันทึก ของตนเอง
  • ลำดับของบันทึกผู้อื่นที่เพิ่งมีคนเข้าไปให้ความเห็นล่าสุด น่าจะเป็นบันทึกรายการแรกบนสุด แล้วเรียงตามความล่าสุดน้อยลงไปเรื่อยๆ เพื่อให้เราจะได้รู้ว่า มีคนเข้าไปให้ความเห็นในบันทึกนั้นแล้ว..เหมือน G2K version เดิม
  • วันนี้เกิดอาการประหลาดกว่านั้นอีก เพิ่งเขียนความเห็นในบันทึกของหมอโรจน์ แต่พอเข้าไปดู บันทึกของหมอโรจน์กลับไปอยู่ในหน้า ๒ ของ ศูนย์รวมข้อมูล/รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ความเห็นของฉัน/บันทึก ของตนเอง
เขียน 15 Nov 2009 @ 06:22 ()


ความเห็น (0)