อนุทิน 51658 - วราภรณ์

วราภรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ตื่นตีสี่เศษ ๆ เตรียมหุงอาหาร จัดเตรียมอาหารตักบาตรซึ่งปฏิบัติเป็นประจำทุกวันเสาร์ - อาทิตย์
  • ฟังธรรมยามเช้า  เรื่องจิตเป็นอนัตตา  ไม่มีเที่ยง... ความคิดที่ผูกพัน
    มีแต่คนเท่านั้นที่โง่กว่าสัตว์เดรัจฉาน   จะผูกพันกันไปกี่ร้อยชาติ
    เวียนวนอยู่ในสังสารวัฏ  แล้วก็ทนทุกข์ทรมาน...
  • ฟังแล้วรู้สึกสว่างวาบขึ้นมาทันที.... สละ  สลัด  ลด  ละ  ปล่อย  วาง  ว่าง  เบา
    โลกใบนี้  ไม่มีเรา  ไม่มีเขา  ทุกคนต่างมาเงียบ ๆ  แล้วก็จากไปเงียบ ๆ
  • มัวลุ่มหลงสิ่งใดเล่า....
เขียน 14 Nov 2009 @ 15:42 ()


ความเห็น (0)