อนุทิน 51656 - ครูพิศ

ครูพิศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทุกวันของการทำงานในหน้าที่คือการสอน แต่การสอนของครูนั้นใช่จะอยู่แตในห้องเรียน ทุกๆที่สามารถทำเป็นห้องเรียนได้หมด สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสใช้หอประชุมโรงเรียนทำเป็นห้องเรียนที่ใหญ่และมีความหมายกับคุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ โดยได้นำพ่อ แม่ นักเรียน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในกิจกรรมเลี้ยงลูกปลูกจริยธรรม ผลที่ได้ทำให้ภูมิใจมากแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยที่พ่อ แม่ ลูก 200 คนมาอยู่รวมกันสะท้อนบทเรียนพ่อ แม่ต้องการให้ลูกมีจริยธรรมอย่างไร ลูกต้องการให้ ครู พ่อแม่เป็นตัวอย่างจริยธรรม เรื่องใด สุดท้ายของบทเรียนนี้ต่างทุกคนต่างมีพันธสัญญาต่อกันทำสิ่งที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นกับชีวิตเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด...เหนื่อยแค่ไหน..แต่สุขใจที่ได้เห็นสิ่งดีดีเกิดขึ้นกับลูกศิษย์ของตนเองทั้งโรงเรียน..

เขียน 14 Nov 2009 @ 15:19 ()


ความเห็น (0)