อนุทิน 51649 - ไก่...กัญญา

วันนี้ เวลา  14.00 น. มีนัดพูดคุยกันระหว่างฝ่ายสามีและฝ่ายบิดามารดาเรื่องการแบ่งทรัพย์สินของอรสา น้องสาวผู้จากไป  มีอ.บุบผา ชอบใช้ และ อ.พนอ เตชะอธิก หัวหน้ามาร่วมเป็นพยานรับฟังเรื่องราวด้วย

ขอให้ทุกอย่างเป็นไปโดยยุติธรรมกับพ่อแม่ด้วยเทอญฯ

สาธุ  สาธุ  สาธุ

เขียน 14 Nov 2009 @ 13:21 ()


ความเห็น (0)