อนุทิน 51648 - ต้นกล้า

เครื่องแม่ข่ายมีปัญหาฉุกเฉิน เริ่มจาก Ruby มีปัญหากับ ImageMagick ต้อง restart Apache / Memcache และปิดท้ายด้วย MySQL ที่อาการหนักถึงขั้นต้อน kill process ตอนนี้อาการกลับมาปกติแล้ว ไม่มีแจ้งเตือน error รวมทั้ง process ต่างๆ ก็สามารถทำงานได้ตามปกติ

เขียน 14 Nov 2009 @ 13:18 ()


ความเห็น (0)