อนุทิน 51630 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๑๔พ.ย'วันพระบิดาแห่งฝนหลวง' นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ก็54ปีแล้ว ที่ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ได้เสด็จพระราชดำ เนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงพบว่าราษฎรได้รับความทุกข์ร้อนจากปัญ หาน้ำท่วม และ "ฝนแล้ง" จึงก่อเกิดแนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของราษฎร

โดยพระองค์ท่านหาวิธีแก้ อยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เมฆมารวมตัวตกลงมาเป็นฝนในท้องถิ่นนั้น และทรงบันทึกไว้ว่าความคิดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของ....."โครงการฝนหลวง"!!!

เขียน 14 Nov 2009 @ 08:36 () แก้ไข 14 Nov 2009 @ 08:36, ()


ความเห็น (0)