อนุทิน 51612 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

ไป เยี่ยมยายบัวลา DM+ESRD นอน ไม่รู้ ตัว vital sign +DTX ปกติ

เตรียมดูแลแบบ end stage of life care อาจรอด ถ้า รพ. รีบซื้อเครืองฟอกไตมาไว้(ว่าจะซื้อ แต่ไม่รู้จะซื้อเมื่อไร)

ไป ดู ตาบุดดี Gout +CRF+HF มา นอนซึม (เป็นหมอเ่ป่ากระดูก+ฝี)

BP drop Too low or 70/50 PR=58 แนะให้ admit ไม่ยอมไป ให้งด Enalapril

เหตุ เป็น gout ไม่ได้รักษาปีแรก เกิด CRF ปีสองเกิด HF งวด เป็น HF เภสัชกร

เลยพึ่งเห็น เลยได้ ยาเกาต์ไปกิน สาธุ ในอดีต เภสัชกร จะได้แค่ใบสั่งยาผู้ป่วย ปัจจุบัน เราได้ เวชระเบียน ครบชุด ทำให้ดูเรื่องยาและการรักษาได้ดีขึ้นเมื่อก่อน ถูกเภสัชกร รุ่นน้องด่้าเอา พี่เอกจะดูประวัติคนไข้ ทำไมเสียเวลา คนไข้ รอนาน ปัจจุบัน ผมได้ช่วยชีวิต คนไข้หลายสิบคน เพราะได้อ่าน เวชระเบียนก่อนจ่ายยา มาตั้งแต่ กย.51 แล้ว

ไปหาดาบเพชร ไม่อยู่ กลับไปอยู่กับภรรยาแล้ว

เขียน 13 Nov 2009 @ 22:29 () แก้ไข 13 Nov 2009 @ 22:40, ()


ความเห็น (0)