อนุทิน 516 - หยั่งราก ฝากใบ

อ่านคนครบทั้ง 9 ลักษณ์แล้ว  ท่านอ.อัญชลีได้บอกถึงลักษณะเฉพาะ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา รวมทั้งสิ่งที่ควรสร้างให้เป็นจุดแข็งของคนแต่ละลักษณ์ไว้อย่างน่าสนใจ

ตั้งใจว่าจะลอง Classify ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามแนวทาง Neo-Humanist (Animality  Humanist  Neo-Humanist) จะได้วิเคราะห์ว่าปัจจัยร่วมคืออะไร ต่างกันตรงไหน.

เขียน 14 Apr 2008 @ 11:09 ()


ความเห็น (0)