อนุทิน 51580 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

มีน้องอาจารย์จากเนเธอร์เเลนด์ไปพักบ้านผม แบบยาว long stay  in house ที่ปาย เพื่อทำ thesis เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ปาย ถือว่าสนับสนุนกัน การทำงานศึกษาจะส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพชวิตของคนบ้านเกิด

ช่วงนี้ปายเริ่มรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นและจะมากเมื่อกระเเสภาพยนตร์ ปายอินเลิฟ ที่จะเข้าโรงประมาณ ๑๐ ธค.๕๒ คิดว่าปายจะจะมีนักท่องเที่ยวทะลัก นึกไม่ออกว่าบ้านเราจะเป็นอย่างไร??  เฮ้อ..

คลิ้กเพื่อชมไตเติ้ล ภาพยนตร์ ปาย อิน เลิฟ

Pai-catoon1

เขียน 13 Nov 2009 @ 17:36 () แก้ไข 13 Nov 2009 @ 17:45, ()


ความเห็น (0)