อนุทิน 51566 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๖๔๒ |

เชื่อหรือไม่ว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยท้องถิ่นมีประมาณ 500 คน แต่ปริมาณอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เข้ามาใช้บริการยืมหนังสือที่ห้องสมุดต่ำมาก ไม่แน่ใจว่า ถึงร้อยละ 20 หรือเปล่า ? ...

ดัชนีชี้วัดการไม่สนใจใยดีต่อการอ่านและหนังสือของอาจารย์มหาวิทยาลัยอีกตัว คือ เมื่อมีงานหนังสือ อาจารย์มหาวิทยาลัยก็มาเดินสั่งหนังสือเข้าห้องสมุดน้อยมาก ถ้าอ้างว่า มีสอน ก็ไม่สมเหตุผล เพราะงานหนังสือมีหลายวัน

"หากครูผู้สอนไม่อ่านหนังสือแล้วไซร้ สังคมก็ไม่ต้องตกใจ หากเห็นคุณภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่ออกไป คุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับ"

เขียน 13 Nov 2009 @ 14:16 () แก้ไข 13 Nov 2009 @ 16:49, ()


ความเห็น (0)