อนุทิน 51563 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

@51560 และเป็นคนแรกที่เรียกคนที่ใช้ความรู้จริงๆในการบริหารจัดการว่า "knowledge worker" ที่ Peter Drucker ให้ความสำคัญเหนือกว่า white-collar worker และสำหรับคนที่ทำวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ต้องอ้างอิงปรมาจารย์ท่านนี้ทุกครั้งไปครับ

จริงๆแล้ว Peter Drucker เป็นคนวางรากฐานเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กรมาตั้งแต่แรก แต่มาโด่งดังที่ Peter Senge ที่เขียนเรื่อง The fifth Discipline :Learning Organisation ซึ่งเป็นต้นแบบให้ ปรามาจารย์ KM เมืองไทยนำมาปรับใช้ในปัจจุบัน แต่ถ้าเป็นเรื่องสร้างองค์ความรู้ต้องยกให้ท่าน Nonaka ที่ท่านไร้กรอบให้คำจำกัดความว่า "โนนะคะ" (ฟังจาก อ.บีแมนมาอีกทีครับ)

เขียน 13 Nov 2009 @ 14:07 () แก้ไข 13 Nov 2009 @ 14:20, ()


ความเห็น (0)