อนุทิน 51558 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

               ภาคเช้า - บ่าย  จัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และ IDP ของแต่ละคน เพื่อเตรียมข้อมูลให้กับ กพร. โดยให้น้องนิต เป็นผู้ช่วยกรอกข้อมูลลงเครื่อง ฯ จัดส่งคำสั่งเลื่อนระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้สูงขึ้น 3 ราย และเปลี่ยนแปลงเงินประจำตำแหน่ง 3 ราย (อ.สุดารัตน์,อ.อุไรวรรณ์,อ.วิจิตรา) ส่งให้คณะ,การคลัง,งานธุรการ,กรมบัญชีกลาง ทราบ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)