อนุทิน #51556

ใครต้อนตัวเองไปสู่มุมอับ

ยิ่งย่อยยับอัปราชัยไร้หวัง

จิตอยากยากยื้อยุดหยุดยั้ง

ไม่ดึงรั้งจิตอยากจะยากใจ

ตัณหาเสือกไส

ชีวิตจิตใจจะสับสน

เขียน:

ความเห็น (0)