อนุทิน 51546 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

คนเรานี่ก็แปลก เห็นอะไรเป็นไม่ได้ เห็นแล้วก็อยากได้ ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้มา... ได้มาแล้ว...มีความสุขกับมันสักพัก...ก็จืด...พอจืด...ก็ปล่อยทิ้งไว้...ถ้าเป็นคนก็มีเสียงตัดพ้อตามมา...ถ้าเป็นสิ่งของก็มีฝุ่นเกาะ (อย่างหนา)...ถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นขี้เรื้อนหรือนอนตายอยู่กลางถนนไปแล้ว ...อย่างนี้ถือว่าเป็นความโง่ ความซวยของคน,สิ่งของและสัตว์เหล่านั้นหรือเปล่า

เขียน 13 Nov 2009 @ 09:49 ()


ความเห็น (0)