อนุทิน 51540 - เทียนขาว

เทียนขาว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

12 พ.ย. 52 เวลา 13.00 - 15.30 น.  อบรมการรักษาและเฝ้าระวัง เพื่อการดูแลผู้ป่วยเลปโตสปโรซีสหรือโรคฉี่หนู  วิทยากร  แพทย์หญิงชโยมนต์  ดอกพอง สาระความรู้ครบถ้วน  ข้อมูลปัจจุบันอำเภอขุขันธ์มีอัตราการป่วยเป็นอันดับ 4 ของจังหวัดศรีสะเกษ ความสำคัญ  คือ ทำอย่างไรให้เราพบผู้ป่วยก่อนที่ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรง จนถึงเสียชีวิต  โรคนี้เกิดในชุมชน สิ่งแวดล้อม  บริบทพื้นที่ การชุกชุมของพาหะนำโรค ที่สำคัญพฤติกรรมของประชาชนที่ไม่เคยเปลี่ยน  หากเมื่อเจ็บป่วยให้พบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเร็ว  รักษาถูกต้อง  หายป่วย  แต่ความจริง....  ผู้ที่ป่วยและเสียชีวิต คือ เมื่อป่วยซื้อยารับประทานเอง ทำงานอย่างต่อเนื่อง  ไม่หยุดพัก  เพิ่มปริมาณเชื้อโดยไม่รู้ตัว เมื่อไตวาย  ปัสสาวะขัดออกยาก  มีเลือดออก  มันก็ยากที่สถานพยาบาลจะช่วยให้รอด        ฉะนั้นแล้ว  รักชีวิตตนเองให้มาก เมื่อเจ็บป่วยพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือหมอจะดีที่สุดนะคะ  ยอมเสียเวลาแต่รักษาชีวิตไว้ได้

เขียน 13 Nov 2009 @ 08:49 ()


ความเห็น (0)