อนุทิน 51538 - เทียนขาว

  ติดต่อ

11 พ.ย. 52  อบรมการทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์ ของงานด้านสาธารณสุขและด้านอื่นๆ  แถมด้วยการจัดรายการวิทยุใน สถานีอนามัย  เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และผ่อนคลายไปด้วย  วิทยากร  เป็นคนกันเองใน สสอ.ขุขันธ์  คุณสุเพียร  คำวงค์  รอบนี้ทำหน้าที่ได้ดีและสมบูรณ์มาก  ได้รับประโยชน์มากมายในการทำงานด้านสุขศึกษาของสาธารณสุขระดับตำบล  ระดับอำเภอ  ระดับจังหวัด  ที่สำคัญระดับชุมชนสามารถเข้าถึงได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)