อนุทิน 51508 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน...๖๔๐ |

ข่าวเชิญนักการฑูตกลับกันไป กลับกันมา ... เค้าจะเชิญกันจนถึงการตัดความสัมพันธ์ทางการฑูตกันเลยไหม ?

แล้วผลของการตัดความสัมพันธ์ทางการฑูตกัน ... จะมีผลกระทบอะไรกับคนไทยทั้งประเทศมากน้อยเพียงใด ?

เราจะเป็นเหมือนกรุงแตกฯ ไหม ... คนไทยเลือกฆ่าคนไทยเอง เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ?

  เขียน:  

ความเห็น (0)