อนุทิน #51451

28 ต.ค.52 - 2 พ.ย.52  ศึกษาดูงานและกระบวนการพัฒนาองค์กร สสอ.ขุขันธ์         จ.ศรีสะเกษ ที่จังหวัดกระบี่ 

เขียน:

ความเห็น (0)