อนุทิน #51447

๖-๗  พย. ๕๒

วันแห่งความสุขและปลื้มปีติ

ในการได้รับเกียรติเป็นญาติผู้ใหญ่ในงานแต่งของน้องเก่ง

ลูกชายของครูกานท์ (ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ)ที่เคารพรัก

ที่บ้านสันทรายแม่ย่อยและโรงแรมดิเอ็มเพรส

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)