อนุทิน 51444 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

เห็นคนที่นี่ทำงานแล้ว ถือว่าใช้คุ้มและประหยัดดี เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนถือว่าเหมาะสมตามค่าครองชีพ ถ้าเทียบกับเมืองไทย ค่าตอบแทนน้อย งานก็น้อยตามไปด้วย เห็นตัวอย่างจากงานในคณะฯ เจ้าหน้าที่ 1 คนทำงาน 1 อย่าง มีงาน 20 อย่าง ต้องใช้เจ้าหน้าที่ 20 คน งานบางอย่างซ้ำซ้อนกันก็มี ไม่ต้องใช้คนถึงยี่สิบคนก็ได้ เคยคิดกันบ้างหรือเปล่า ท่านผู้บริหารคณะฯ

เขียน 12 Nov 2009 @ 09:11 () แก้ไข 12 Nov 2009 @ 09:30, ()


ความเห็น (0)