อนุทิน 51442 - บุษยมาศ

               ภาคเข้า - ภาคบ่าย  เตรียมทำแบบการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน + แบบประเมินสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อนำแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ถือปฏิบัติตามแบบ ฯ

เขียน 12 Nov 2009 @ 09:07 ()


ความเห็น (0)