ติดต่อ

อนุทิน #51442

               ภาคเข้า - ภาคบ่าย  เตรียมทำแบบการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน + แบบประเมินสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อนำแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ถือปฏิบัติตามแบบ ฯ

  เขียน:  

ความเห็น (0)