อนุทิน 51434 - ศรีกรม

  • ๑๑ พ.ย. ประชุมคณะผู้บริหารจากทุกสำนักงาน
  • ประชุม เรื่อง มอบนโยบายของทุกสำนักงาน งานกีฬา
  • ให้แจ้งรายชื่อไปงานกีฬาภายใน ๑๕ ธ.ค.
  • เสื้อประจำเขต สีชมพู และสีน้ำเงิน
  • คติ...อยากมีข่าว ให้ปลูกใส่ผลาญหิน อยากมีศีลมีธรรม ให้ฆ่าพ่อตีแม่ อยากให้แขกแว ให้ฆ่ากันเอง...
เขียน 12 Nov 2009 @ 07:59 ()


ความเห็น (0)