อนุทิน 51410 - มะปรางเปรี้ยว

วันนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีที่ได้แลกเปลี่ยนกับอ.ณรินทร์เกี่ยวกับเรื่อง HCI และ Usability ได้ความรู้เพิ่มเติมมากมาย ^_^

เขียน 11 Nov 2009 @ 21:53 ()


ความเห็น (0)