อนุทิน 51405 - สมสุดา บัวขำ

วันนี้ถือเป็นวันเริ่มต้นที่จะเข้ามาเขียนเรื่องราวใน GotoKnow Blog

เพราะมีความตั้งใจจะใช้ Blog นี้ เป็นสื่อในการสื่อสารเรื่องราวและโครงการที่เป็นประโยชน์ของท่านอาจารย์พิศิษฐ์ วรอุไร กรรมการที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ ทราบในเบื้องต้นมาว่าท่านมีโครงการดีๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน กำลังจะขอรายละเอียดจากท่านอยู่

เขียน 11 Nov 2009 @ 19:08 ()


ความเห็น (0)