อนุทิน 51396 - nobita

  ติดต่อ

  • เป็นอีกวันที่ทำงานแล้วรู้สึกเบาใจ เพราะเรื่องประชุมเสร็จไปอีกหนึ่งครั้ง
  • จากประสบการณ์ในวันนี้สอนให้รู้ว่า การทำงานแบบเร่งรีบ และมีเวลาน้อย ย่อมส่งผลให้ ผลของงานที่ออกมามีข้อผิดพลาดมากมาย
  • ด้วยความเมตตาของผู้ทรงคุณวุฒิทำให้ไม่ได้รับข้อตำหนิในการทำงาน แต่ตัวเองก็ต้องพึงสังวรณ์ไว้ว่าทำงานได้ไม่ดีเท่าไหร่และต้องปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)