อนุทิน 51391 - ลุงรักชาติราชบุรี

...สัญญานบอกเหตุ..ได้ปรากฎขึ้นหลายอย่างแล้วว่า พ่อแม่พี่น้องคนไทย ทุกหมู่เหล่า..จักต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้าย..ไม่ว่าอะไร?จะเกิดขึ้น ขอให้เชื่อมั่นว่า พระสยามเทวาธิราชเจ้าและดวงพระวิญญานของบุรพวีรกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ยังสถิตอยู่เพื่อคอยปกป้องคุ้มครองภัยให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่า..ขอให้มีความมั่นคงในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์..มีความเชื่อมั่นศรัทธาในความสามัคคีของพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ยากดีมีจน..เพราะเราทุกคน..เกิดมาเป็นคนไทย..อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพ่อหลวงไทยผู้ทรงรักใคร่เมตตาต่อพสกนิกรประดุจลูกหลานอย่างเท่าเทียมกันทุกคน..ความกล้าหาญ และความไม่ประมาท..จะนำพาพวกเราให้รอดพ้นภัยพิบัติในที่สุด..

เขียน 11 Nov 2009 @ 16:17 ()


ความเห็น (0)