อนุทิน 51365 - อ.อาลัม

  • ได้รับโทรศัพท์จากฟ้า จนท.บริหารงานทั่วไปสำนักวิทยบริการ ซึ่งลาคลอดบุตรอยู่ขอให้เป็นเลขาฯกรรมการประเมินสำนักวิทยบริการ แม้จะตอบปฏิเสธว่าขอเป็นกรรมการอย่างเดียวได้ไหม??? เนื่องจากรายงานผลการประเมินของสาขาวิชาภาษามลายูและของสถาบันภาษานานาชาติที่ผมเป็นเลขาฯอยู่ก็ยังเขียนไม่เสร็จเลย... แต่หลังจากได้รับฟังเหตุผลจากฟ้าแล้ว ก็ตอบตกลงไป
  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารนัดประชุม หน.กองในสังกัดสนอ.ทุกคนในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย.52 เวลา 11.00 น.ห้องประชุมชั้น 2 สนอ.
เขียน 11 Nov 2009 @ 11:48 () แก้ไข 11 Nov 2009 @ 11:50, ()


ความเห็น (0)